Szakágaink

Szabadidős szakág

A szabadidős szakág kifejezés tulajdonképpen szabad ütögetési, tollaslabdázási lehetőséget takar, amelyet tagjaink nekik tetsző rendszerességgel végezhetnek adott időpontokban és adott helyszíneken a többi taggal együtt. A szabadidős tollaslabdázás alkalmaival tagjaink jellemzően páros és egyéni mérkőzéseket játszanak egymással, nem ritkán izgalmas, parázs csatákat vívva, de mindvégig a barátság, a jó kedv és a fair play szellemében.

A játékostársak rendszerint egymás között alakítják ki forgó rendszerben a játékmeneteket, a maximális sportélmény elérése érdekében a résztvevők a pályán – lehetőség szerint – igyekeznek játéktudás szerint összehangolódni.

A szabadidős tollaslabda sportot főként a 20-50 éves felnőtt korosztály űzi a KTSE berkein belül, (férfiak és nők vegyesen), mellettük pedig számos 50 év feletti sportbarátunk is rendszeresen ütőt ragad a pezsgő mérkőzések kedvéért. Egyes napokon és helyszíneken a kimagaslóan tehetséges utánpótlás korú versenyző gyerekeknek is lehetőséget biztosítunk a szabadidős, felnőttek közötti tollaslabdázásra.

Az életkorban és játéktudásban is így tág spektrumot felölelő szabadidős játékosállomány a KTSE fontos közösségkovácsoló kohézióját adja, ahol a diáktól a nyugdíjasig mindenki sportbarátként találkozik a pályán. Ebben a különleges közegben az akár több évtizede tollaslabdázók szívesen adják át tudásukat a kevesebb játéktapasztalattal rendelkezők számára, minek folytán az egyesület szabadidős szegmense egy mindenkor stabil játékosállományt tömörítő, önszervező sportkörként tud funkcionálni.

 

Kezdők oktatása

A pályatollas igényel bizonyos technikai és állóképességbeli „előképzettséget”, hogy szabadidős jelleggel űzhető legyen, még abban az esetben is, ha valaki otthon a kertben vagy a strandon már nem avatatlan tollaslabdázó. Ennek elérése érdekében kifejezetten kezdő felnőtt tagjaink számára oktatást biztosítunk, ahol elsajátíthatóak a tollaslabdázás alapjai (főbb ütéstechnikák, pályamozgás, játékelmélet, szabályok). Az alapszintű játéktudás megszerzésével kezdő tollaslabdázóink beintegrálhatóak a szabadidős szakág rendszerébe, ahol játéktudásuk tovább pallérozódhat.

Tapasztalatunk azt mutatja, hogy azok a tagjaink, akik rendszeresen részt vesznek a felnőtt/kezdő oktatáson, sokkal magabiztosabban és gyorsabban illeszkednek be sportközösségünkbe, játéktudásuk fejlődése határozottabb ütemű, ez pedig a saját és a közösségi sportélmény szempontjából mindenképpen előnyös.

 

Utánpótlás szakág

Edzői irányítás mellett, három különböző csoportban foglalkozunk 6-16 éves gyerekekkel. Az egyes csoportokat játéktudás, illetve szabadidős/versenyzői ambíciók szerint építjük fel.

Kezdő csoport (Macskák):

  • Újoncként érkező gyerekeket fogadunk ide (nagy-nagy örömmel), célunk, hogy megismertessük velük a tollaslabdázás alapjait és szabadidős jellegű, sok-sok mozgással, egyszerűbb feladatokból álló játékos edzésprogrammal szerettessük meg velük ezt a nagyszerű sportot.

Középhaladó csoport (Tigrisek):

  • Ebbe a csoportba azok kerülhetnek, akik már alapszinten megtanultak tollaslabdázni, azaz ismerik a legelemibb ütéstechnikákat, a pályamozgást, a szabályokat és van tehetségük, szorgalmuk ahhoz, hogy továbblépjenek. Ők már emeltebb szinten tanulhatják a tollaslabdázást mind technikai, mind játékelméleti síkon és hogy akár a versenyzés világába is belekóstoljanak.

Haladó-versenyző csoport (Oroszlánok):

  • A haladó-versenyző csoportot a legtehetségesebb, az edzésmunkában is kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyermekek tömörítik, akik az Országos Tollaslabda Szövetség igazolt játékosaiként rendszeresen megmérettetik tudásukat az országos ranglista "D" és "A" kategóriás pontszerző versenyein egyéniben, párosban és csapatbajnokságban is.

Utánpótlás szakágunk hármas csoporttagolású rendszere így átfogó módon, az egyéni beállítottságokhoz igazodva tudja elérni a gyermeki korosztályt és jellemzően hosszú távú elköteleződést és rengeteg örömteli – sporttal, mozgással eltöltött – percet, órát ad mind a fiúk, mind pedig a lányok számára.
Az utánpótlás szakág kapcsán mindenképpen említésre ad okot az a rendkívül erőteljes kollektív kohézió, amely nem csupán az egyes csoportok gyermektagjai számára ad értékes szociális élményt, de számos szülőt is közösségünkhöz kapcsol. Mindennek sarokköveit a jelentős óraszámú edzésidőn túl a rendszeresen megrendezésre kerülő családi napok, a nyári táborok és a más sportszervezetekkel ápolt baráti találkozók jelentik.

 

Versenyzői szakág

Egy sportegyesület számára a mozgástudatos életmód, és a közösségépítés pozitív üzenetein túl elengedhetetlenül fontos az eredménycélú sportszellemiség gondozása. Mint a legtöbb sportegyesület, ezért a KTSE is nagy hangsúlyt fektet a versenyzői ambíciók előemelésére és kiaknázására. Versenyző szakágunk ennek teljesülése érdekében magas szakmai minőségű munkát folytat, melynek alapját a tehetséges, fegyelmezett sportmunkában rendszeresen és hosszútávon résztvevő gyermek tollaslabdázóink adják.

A mintegy 15-20 fő igazolt – vagy igazolás előtt álló – utánpótláskorú versenyzői játékosállományunk (10-16 éves korosztály) a hazai sportkörülmények között elérhető minőségi képzés szerint tanulja a tollaslabdázást, strukturált edzésmunka által. Ezen felül megteremtjük számukra annak lehetőségét, hogy egyéni törekvésektől függően emelt óraszámban tollaslabdázzanak, illetve olyan „külsős” évközi sportképzéseken, továbbá speciális versenyzői sporttáborokban vegyenek részt, ahol a fokozottabb ütemű fejlődés érdekében csiszolhatják játéktudásukat.

Az utánpótlás versenyzői szakágban végzett munkák másik fontos – szakmai képzés mellett megjelenő – szegmensét a versenyeztetés adja, amely az őszi–téli–tavaszi időszakban rendkívül intenzív, akár heti gyakoriságú részvételi lehetőséget biztosít a gyermekeknek a különféle országos és regionális jelentőségű versenyeken. Ezek közül mindenképpen ki kell emelnünk az Országos Tollaslabda Szövetség által megrendezésre kerülő korosztályos „D” és „A” kategóriás ranglista pontszerző versenyeket, a minden évben gyermekek számára megrendezésre kerülő Tollaslabda Diákolimpia országos rendszerű versenysorozatot, a III. osztályú csapatbajnokságban való szereplést, illetve a kifejezetten kezdő versenyzők számára rendezett nívós tehetséggondozó versenyeken való részvételt. Az itt elért, gyakran érmes helyezéseket adó sportsikerek fontos visszajelzésként fémjelzik szakmai munkánk minőségét, amely alapvetően minden versenyzést támogató sportklub számára elengedhetetlen érdem.

Versenyzői szakágunk azonban nem csupán az utánpótlás korosztály számára adja meg a megmérettetés lehetőségét. Számos szenior korú tagunk rendelkezik érvényes versenyigazolással és aktív játékosként rendszeresen és eredményesen vesz részt országos megmérettetéseken, illetve csapatba szerveződve elindul a  III. osztályú csapatbajnokságban is.

Bár a KTSE legszebb sporteredményeinek zömét a gyermekekre alapozott utánpótlás-nevelői munkánk adja, a felnőtt korosztály motivációja egész közösségünk, de főként a fiatalság számára fontos példaerő. A versenyzői attitűd azontúl, hogy követendő módon támogatja az ifjúság sportmunkához szükséges fegyelmezett, kitartó hozzáállását, a sikerek és kudarcok folytonos jelenléte révén erős, határozott emberi jellemet nevel a fair play szellemében.